x
Awesome Image

Bốn khung cốt lõi lớn

Awesome Image

Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo01

Phân tích dữ liệu thị trường rộng lớn bằng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, giám sát rủi ro.

Giao dịch tần suất cao02

Thực hiện một lượng lớn các giao dịch bằng tốc độ cực cao, tận dụng những chênh lệch giá nhỏ để đạt được lợi nhuận.

Awesome Image
Awesome Image

Môi trường giao dịch ổn định và quản lý rủi ro03

Nhận dạng và quản lý rủi ro tiềm ẩn một cách nhanh chóng bằng công nghệ tiên tiến, áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ tiền vốn và lợi ích giao dịch của khách hàng.

Hợp tác đa môi giới04

Nhờ vào ưu thế đa môi giới, để tăng cường khả năng giao dịch, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Awesome Image

Tiếp cận đa môi giới và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, nâng cấp con đường giao dịch của bạn

Awesome Image

Che phủ thị thường đa ngành

Kết nối đa môi giới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của bạn, cung cấp nhiều cơ hội tiến hành giao dịch trên nhiều loại tài sản.

Awesome Image

Tăng cường quản lý rủi ro

Nền tảng đa môi giới thực hiện đầu tư đa dạng hoá, phân tán rủi ro giữa các nhà môi giới, giảm tối đa những tổn thất tiềm ẩn.

Awesome Image

Môi trường giao dịch được thiết kế riêng

Chọn nhà môi giới theo điều kiện giao dịch tốt nhất, bao gồm việc chọn các nhóm đầu tư khác nhau, để đáp ứng sở thích của bạn.

Awesome Image

Khả năng thấu hiểu thời gian thực

Nền tảng đa môi giới cung cấp các dữ liệu thời gian thực theo các nguồn khác nhau, các chính sách hỗ trợ thông minh từ các góc độ rộng hơn.

Awesome Image

Chiến lược tăng cường trí tuệ nhân tạo

Thông qua việc kiểm tra lại và phân tích lịch sử, tối ưu hoá chính sách trí tuệ nhân tạo, đồng thời thực hiện giao dịch chính xác và thích ứng để đạt được kết quả giao dịch tốt hơn.

Awesome Image

Giao dịch tàn nhẫn

Giao dịch dựa trên sự kích hoạt trí tuệ nhân tạo của dữ liệu và thuật toán, giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của các thành kiến cảm xúc đối với các quyết sách.

Mối quan hệ đối tác hợp tác với các nhà môi giới hàng đầu thế giới
Lựa chọn tự do thoải mái, chọn ra nhà môi giới phù hợp với sở thích riêng của bạn.